به گزارش  صد خبر  ؛  رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا به صورت سراسری صورت گرفت و نهایتا با موفقیت به پایان رسید که البته بازتاب های مختلفی داشت. 
یکی از نقاط قوت این رزمایش شلیک همزمان موشک‌های زمین به زمین کلاس "قیام" و "قدر" بود که در آن موشک‌ها از نقطه ای در "شمال کشور" شلیک شد و به نقطه ای در  "جنوب کشور" اصابت کرد. البته "قدر" یک موشک راهبردی به حساب می آید که بسیار حائز اهمیت است.


منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : بصیرت روز |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟ منبع : |10000 "موشک غول پیکر قدر" آماده "پاسخ دندان‌شکن" به اسرائیل؟
برچسب ها :